اطلاعات تماس

تلفن کارخانه: 01344211399

تلفن دفتر مرکزی: 02122704509

مدیر فروش : 09124809802

پست الکترونیک: manjancompany@gmail.com

شماره ارتباط مجازی: 09031238701